Dołóż swoje trzy grosze

rewitalizacja starych Polic

Mieszkańcy Polic mogą dodać swoje pomysły do programu rewitalizacji starej części miasta. Można to zrobić przez Internet, ale zaplanowano też dwa spotkania dla zainteresowanych: 7 i 14 września.

Efektem rewitalizacji ma być poprawa warunków życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze oraz odbudowa więzi społecznych na obszarze starego miasta wskazanym na podstawie przeprowadzonej analizy. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie programu.

Wnioski i uwagi do rewitalizacji starego miasta można składać do 19 września. Można to zrobić na piśmie (dostarczając je osobiście lub wysyłając na adres Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, z dopiskiem „Konsultacje – rewitalizacja”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres asoprych@ug.police.pl).

Zaplanowane są też dwa spotkania w tej sprawie. Pierwsze jest przeznaczone dla mieszkańców i odbędzie się 7 września 2017 w świetlicy rady osiedla przy ul. Konopnickiej 2 (początek o godz. 17:00). Drugie ma się odbyć 14 września (początek o godz. 15:30) w sali konferencyjnej magistratu – to spotkanie jest przeznaczone dla stowarzyszeń.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.