Doposażą cmentarze w sołectwach

Sprzęty do pielęgnacji grobów trafią też na cmentarze komunalne w sołectwach gminy Police. Takie, jakie są już na cmentarzu w samych Policach. Głównie na to ZGKiM przeznaczy ubiegłoroczną nadwyżkę środków. Kupi też czujniki czadu do mieszkań komunalnych.

ZGKiM na koniec roku budżetowego 2019 miał nadwyżkę w wysokości ponad 30 tys. złotych.

I planuje rozdysponować ją na dwie mniejsze – poinformował radnych Sebastian Staszkiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Policach.Ok. 26 tys. zł zamierza przeznaczyć na doposażenie cmentarzy komunalnych na terenie sołectw (w urządzenia podobne do tych, które są już na cmentarzu komunalnym w Policach: grabki, łopatki, konewki – do bieżącej pielęgnacji grobów). Pozostałą kwotę przeznaczy na zakup czujników czadu do lokali komunalnych.

Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały w tej sprawie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.