Dotacje na zabytki. Trzy z powiatu polickiego

Samorząd województwa zachodniopomorskiego przeznaczył 1,8 mln zł na remonty 70 zabytków. Trzy z nich są na terenie powiatu polickiego.

– Sytuacja w związku z pandemią koronawirusa jest trudniejsza niż kilka miesięcy temu, ale utrzymujemy finansowanie prac przy zabytkach na zaplanowanym poziomie – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Nie możemy zapominać o sferze, która określa naszą zachodniopomorską tożsamość. Zabytki są ważnym elementem historii tych ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie.

Trzy zabytki, których remont dofinansuje województwo, są na terenie powiatu polickiego. To kościoły w Dobrej i w Stolcu oraz pałacyk w Karsznie.

Wystąpić o wsparcie województwa mógł każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Skorzystają z niego m.in. gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Na zdjęciu: pałacyk w Karsznie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.