Dwaj policcy radni w opałach. Mandaty zagrożone

Dwóch polickich radnych może stracić mandaty. Jednym z nich jest przewodniczący rady miejskiej.

Podczas czwartkowej (19 grudnia) sesji policcy radni zajmowali się obiema sprawami.

Pierwsza dotyczyła Kamila Olszewskiego (PiS). 26 listopada policka rada miejska podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mu mandatu.

Radny Olszewski miał prawo się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zrobił to 9 grudnia.

Odwołanie odbywa się poprzez złożenie skargi na uchwałę – wyjaśnił Grzegorz Ufniarz, przewodniczący polickiej rady miejskiej. – Natomiast przekazanie skargi odbywa się za pośrednictwem rady. Stąd projekt takiej uchwały. Technicznie będzie to wyglądało tak, że skarga wraz z odpowiedzią na nią zostanie przesłana do WSA.

Radny Kamil Olszewski (PiS)

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Kamil Olszewski nie głosował.

Druga sprawa to efekt pisma od wojewody. Zwrócił się on do polickiej rady miejskiej o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Grzegorza Ufniarza („Gryf XXI”). Wojewoda dostał bowiem informację, że radny prowadzi wraz żoną działalność gospodarczą na mieniu gminy – a to jest zabronione.

Sprawę zbadała Komisja Rewizyjna. Zleciła jej to rada na listopadowej sesji.

Komisja uznała, że Grzegorz Ufniarz nie prowadzi działalności gospodarczej wraz z żoną, która wynajmuje pomieszczenia od gminy – poinformował zebranych Wiesław Gaweł („Gryf XXI”), przewodniczący Komisji Rewizyjnej. – Tym samym Grzegorz Ufniarz nie naruszył zakazu łączenia mandatu radnego ze sprawowaniem określonych funkcji lub wykonywaniem określonej działalności. Za takim brzmieniem protokołu głosowały trzy osoby, dwie wstrzymały się od głosu.

Przewodniczący Grzegorz Ufniarz („Gryf XXI”)

Za zaakceptowaniem takiej odpowiedzi opowiedziało się 12 radnych, 5 było przeciw, 3 się wstrzymało. Tym razem nie głosował Grzegorz Ufniarz.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.