Kamil Olszewski pozostaje radnym. Wojewoda zdecydował

Wojewoda zachodniopomorski unieważnił uchwałę polickiej rady miejskiej wygaszającą mandat radnego Kamila Olszewskiego.

Rozstrzygnięcie nosi datę 20 grudnia 2019 r.

„W ocenie organu nadzoru, uchwała Nr XIV/147/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym zachodzi konieczność stwierdzenia jej nieważności” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Policka rada miejska może się jeszcze odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ma na to 30 dni od doręczenia jej rozstrzygnięcia wojewody.

Myślę, że to zrobimy – mówi Grzegorz Ufniarz, przewodniczący rady. – Ale ostateczne decyzje zapadną po Nowym Roku.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.