Dwie nowe płaskorzeźby w Policach. Obok magistratu i na skwerze

W Policach pojawiły się dwie nowe płaskorzeźby. Jedna przy magistracie, druga na skwerze w starej części miasta. Mają upamiętnić 75. rocznicę przejęcia Polic przez Polską administrację (stało się to 25 września 1946 r.).

Płaskorzeźba obok Urzędu Miejskiego (przy ul. Stefana Batorego) została odsłonięta w piątek, 24 września. Przedstawia głowę gryfa z herbu Polic.

Dzień później odsłonięto drugą płaskorzeźbę, na skwerze im. Bolesława Krzywoustego. W tym przypadku jest to wizerunek tego polskiego władcy. W uroczystości wzięli udział żołnierze (z zastępcą dowódcy, gen. bryg. Jackiem Ostrowskim) 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, której patronem jest Bolesław Krzywousty.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.