Dzień Seniora przy Staszica

Obchody „Dnia Seniora” zorganizował w sobotę (30 września) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach. To była uroczystość dla członków tego oddziału rejonowego organizacji i zaproszonych gości. Przy tej okazji przedstawiono nowy zarząd Związku i podziękowano za pracę w nim tym, którzy ustąpili miejsca innym aktywnym społecznikom.

Na uroczystość do siedziby PZERiI przy ul. Staszica 1 w Policach przybyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych – gminy i powiatu. Gminę reprezentował burmistrz Polic Władysław Diakun, a powiat członkini jego zarządu Beata Chmielewska oraz przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski. Był też obecny radny Rady Miejskiej w Policach – Krystian Kowalewski, który na co dzień wspiera seniorów w sprawach związanych m.in. z obsługą sieci internetowej.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.