Dziś rondo przy Głębokim

plan nowej organizacji ruchu przy Głębokim

Dziś w nocy na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ulicami: Zegadłowicza, Miodową i Kupczyka (czyli przy jeziorze Głębokim) ma zostać wprowadzony ruch okrężny. Drogowcy apelują o szczególną ostrożność.

Zmiany wynikają z potrzeby skrócenia kolejek, które obecnie tworzą się na ulicach prowadzących do tego skrzyżowania. Dzieje się to zwłaszcza w porannych i popołudniowych godzinach szczytu.

Próby zmian w programach sygnalizacji świetlnej nie dały rezultatów. Dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w postaci mini ronda.

– To rozwiązanie ułatwi włączanie się do ruchu pojazdów z ulic dotychczas podporządkowanych – wyjaśnia Marcin Charęza, kierownik referatu ds. organizacji ruchu w szczecińskim magistracie.

Wewnętrzna średnica ronda będzie miała 4 metry, a zewnętrzna – 15 metrów. Na środku zainstalowana będzie przejezdna, gumowa wyspa centralna z punktowymi białymi elementami odblaskowymi.

Wprowadzanie zmian rozpocznie się dziś (czwartek, 22 marca) ok. godz. 21 i potrwa kilka godzin. W przypadku złej pogody prace mogą być przesunięty na jutrzejszy wieczór.

Sytuacja na rondzie będzie obserwowana. Jeśli zmiana poprawi płynność ruchu, będzie ona obowiązywać do momentu kompleksowej przebudowy węzła Głębokie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.