Odwrotna dekomunizacja ulicy

mapka z ulicą 26 Kwietnia

W Policach radni zmienią nazwę ulicy, bo tak zdecydował wojewoda. Ale… nazwa ulicy się nie zmieni.

Chodzi o ul. 26 Kwietnia, której nazwa upamiętnia datę zdobycia Polic podczas II wojny światowej przez wojska radzieckie i polskie. Wojewoda zachodniopomorski zdecydował, że w ramach tzw. dekomunizacji (ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – Dz.U. z 2016 r. poz. 744 i z 2017 r. poz.1389, poz. 2495) trzeba to zmienić.

Na najbliższej sesji policcy radni podejmą więc uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy tej ulicy. Po zmianie będzie ona nosiła nazwę „26 Kwietnia”.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały ulica „26 Kwietnia” będzie „upamiętniała Światowy Dzień Własności Intelektualnej tj. święta obchodzonego corocznie 26 kwietnia, począwszy od 2001 roku. Dzień ten ustanowiono w 2000 roku, a wybrano go na pamiątkę wejścia w życie jednej z organizacji ONZ tj. Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Celem tego święta jest:
– wskazanie społeczeństwu jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i wzory wpływają na codzienne życie,
– uświadomienie społeczeństwu obowiązującego prawa własności intelektualnej i pogłębienie wiedzy na ten temat,
– wskazanie kreatywności i wkładu przez twórców i wynalazców do rozwoju społeczeństw na całym świecie,
– zachęcanie społeczeństwa do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób.”

W uzasadnieniu jest jeszcze jedna informacja – że za tę zmianę nie będzie trzeba zapłacić ani grosza.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.