Dzwonią najczęściej w weekendy. Pacjenci korzystają z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu

grafika: NFZ

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu umożliwia pacjentom skorzystanie z szybkiej porady lekarskiej lub pielęgniarskiej. Działa od niespełna miesiąca, a już udzielono na niej prawie 6,5 tysiąca porad – ponad połowa to pielęgniarskie, natomiast lekarskie stanowiły 43 procent.

Pacjenci dzwonią najczęściej w weekendy, między 18.00 a 21.00. Dzięki wystarczającej liczbie konsultantów, średni czas oczekiwania na połączenie wynosi niespełna minutę.

Porady na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu udzielane są także w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim. To ważne dla zatrudnionych w naszym kraju cudzoziemców, bo w wielu poradniach podstawowej opieki zdrowotnej nie mają możliwości porozmawiania z lekarzem czy pielęgniarką. Na 6,5 tys. porad ok. 130 udzielono w języku obcym.

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także osoby niesłyszące. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza języka migowego. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 9 osób.

Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu możemy korzystać, gdy nasza przychodnia jest zamknięta, czyli w dni powszednie po godz. 18 do 8 rano, a w dni wolne od pracy – całodobowo. Dzwonić można:

  • w razie nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów, które wskazują na stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na nasz stan zdrowia.

Po wybraniu numeru 800 137 200 pacjent najpierw rozmawia z pielęgniarką lub położną, które weryfikują status ubezpieczenia osoby dzwoniącej.

Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację. Pielęgniarka lub położna mogą wystawić e-receptę lub udzielić porad co do dalszego postępowania. W razie potrzeby, pacjent będzie mógł porozmawiać z lekarzem, a także otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, personel medyczny zaleci wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Połączenie z numerem TPK – 800 137 200 – jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona osób mieszkających w naszym kraju i ubezpieczonych, w tym dla zatrudnionych u nas cudzoziemców.

***

Na podstawie informacji Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.