Efekty 500+. Nie tylko dobre

dyrektor OPS w Policach Marta Tokarski na sesji rady miejskiej w kwietniu 2019

W Policach coraz mniej rodzin z dziećmi dostaje zasiłki z pomocy społecznej. Bieda jednak nie zniknęła – teraz dotyka najbardziej emerytów i rencistów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z roku na rok ma mniej klientów korzystających z pomocy finansowej. Spada też liczba dzieci bez posiłków w szkołach.

Jednocześnie jednak rośnie liczba osób potrzebujących innych form wsparcia. W 2018 roku 184 rodziny skorzystały wyłącznie z takiej pomocy.

Program 500+ rzeczywiście zmniejszył ubóstwo, jeśli chodzi o rodziny z dziećmi. Ale też, żeby nie było tak różowo, zwiększył problemy w tych rodzinach – tłumaczyła na kwietniowej sesji rady miejskiej Marta Tokarski, dyrektor polickiego OPS. – Wiąże się to z alkoholem, z łatwością dostępu do narkotyków wszelkiego rodzaju. Wzrasta też liczba ofiar przemocy, rośnie w ogóle problem przemocy w rodzinie.

Ubóstwo jest wciąż na pierwszym miejscu wśród przyczyn korzystania z pomocy społecznej. Na drugim jest długotrwała choroba, na trzecim – niepełnosprawność.

Wśród potrzebujących pomocy z powodu ubóstwa największą grupą są emeryci i renciści. I ich liczba na terenie gminy rośnie.

To oznacza, że należy już planować działania w kierunku wspierania tych osób – zwracała uwagę Marta Tokarski.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.