Energopol już nie buduje wiaduktu na Kuźnickiej

Burmistrz Polic poinformował, że gmina odstąpiła od umowy z Energopolem na modernizację wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. Trwają inwentaryzacje wykonanych prac i procedury związane z wyborem wykonawcy, który dokończy inwestycję.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.