Jeszcze o szkole w Pilchowie

Mieszkańcy Pilchowa, którzy walczą o swoją szkołę, przenieśli się na salę obrad radnych. Tutaj trwa sesja Rady Miejskiej w Policach. Procedowany był projekt uchwały przedłożonej przez radnych PiS.

Dotyczył wyrażenia poparcia dla dążeń mieszkańców Pilchowa i rodziców uczniów do usamodzielnienia szkoły i przekształcenia jej w 8-klasową.

-Komisja w całości jest za szkołą w Pilchowie i deklaruje poparcie – mówiła Ewa Ignaczak (KO). – Ale żeby odpowiedzialnie zagłosować, musimy wiedzieć, jaka jest odpowiedź Szczecina w sprawie działki pod ewentualną budowę sali gimnastycznej. A także poznać szacunkowe koszty rozbudowy, czy istnieją szanse na fundusze zewnętrzne. Chcemy wiedzieć jaki jest koszt utrzymania szkoły w Pilchowie, jaki byłby, jeśli stałaby się samodzielna. Na ile subwencja pokryłaby ten zwiększony koszt. Dopóki nie znamy odpowiedzi, nasza deklaracja byłaby gołosłowna. Chcemy być odpowiedzialni. Nie znamy jeszcze budżetu oświaty na przyszły rok. Wiemy tylko, że subwencja będzie niższa od tegorocznej.

-Takich odpowiedzi może udzielić burmistrz – zauważał radny Krystian Kowalewski („Projekt Police”) – Ten projekt daje mu możliwość podjęcia działań. Będzie miał stanowisko radnych, deklarację, czego oczekują. Jako Klub Radnych „Projekt Police” popieramy ten projekt i prosimy innych o poparcie.

-Nie mamy projektu budżetu na 2020 r. – dodawał Andrzej Rogowski (Gryf XXI). – Nie znamy subwencji. Ponawiam prośbę, aby wycofać teraz ten projekt, a przywrócić na listopadowej sesji.

-Uchwała nie rodzi żadnych skutków finansowych – podkreślał Sławomir Dmochowski (PiS). – Ona umocni burmistrza w działaniach, żeby szkoła funkcjonowała tak, jak życzą sobie rodzice. Przy odrobinie dobrej woli te pieniądze znajdziemy w budżecie gminy. Jeśli jest to bardzo ważny problem dla mieszkańców Pilchowa, to powinniśmy zadeklarować, że mają nasze wsparcie.

-To nie jest projekt jednego radnego – mówił Kamil Olszewski (PiS). – Powstał w kontekście obaw mieszkańców. A my jesteśmy ich reprezentantami. Chcemy zwiększyć dynamikę pracy nad tym tematem.

-W projekcie uchwały jest zapis, że Rada deklaruje pełne poparcie – dodawał Wiesław Gaweł (Gryf XXI). – A jak nie wyjdzie, a jak nie dostaniemy żadnych subwencji, to co? To gmina idzie pod młotek?

-Odpowiadamy za budżet gminy – dodawał Zygmunt Kołacki (Gryf XXI). – Jak nam się nie uda, to co powiemy mieszkańcom? Pozwólmy sobie popracować nad tym projektem do następnej sesji.

-Ja dzisiaj nie zagłosuję za tą uchwałą – zapowiedział Grzegorz Ufniarz (Gryf XXI). – Umówiliśmy się z mieszkańcami i rodzicami na spotkanie w przyszłym tygodniu. Gwarantuję, że sami wprowadzimy taki projekt na następną sesję. Do tego czasu zgromadzimy wszystkie potrzebne informacje.

Ostatecznie radni nie przyjęli przedłożonego projektu uchwały. Przeciwko zagłosowało 12 radnych, za było 8.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.