Fosforyty z Izraela do Polic

zakłady chemiczne w Policach

Dwa statki fosforytów przypłyną z Izraela do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” w marcu i kwietniu 2019 r. To efekt umowy z holenderską firmą Israel Chemicals Ltd (ICL), która posiada kopalnie w Izraelu.

Zawarcie tego kontraktu jest konsekwencją podjętej i skutecznie realizowanej strategii dywersyfikacji źródeł fosforytów, podstawowego surowca do produkcji nawozów wieloskładnikowych – zaznaczył prezes GA Police Wojciech Wardacki.

Statki ładowane będą w izraelskim porcie Ashdod i po 17 dniach mają dopłynąć do Polic. Spółka planuje kolejne zakupy fosforytów od firmy ICL w roku 2019.

W ostatnich latach Grupa Azoty Police kupuje fosforyty z krajów Afryki i bliskiego wschodu (głównie z Maroka, Senegalu, Algierii, Egiptu czy Izraela). Wybór dostawcy uzależniony jest od potrzeb spółki i przedstawionych ofert.

Rynek producentów fosforytów jest ograniczony, dlatego pozostajemy w stałym kontakcie ze wszystkimi potencjalnymi dostawcami – dodał prezes Wardacki.

Izrael jest także jednym z głównych producentów soli potasowej, ważnej dla produkcji nawozów wieloskładnikowych. Policka spółka prowadzi też negocjacje z ICL w sprawie zakupu tego surowca.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.