Gdzie po pomoc medyczną w świąteczne dni

Przed nami kilka dni świąt. Wszyscy mamy nadzieję, że upłyną spokojnie. Jednak choroba nie wybiera, a nasza przychodnia w tym świątecznym czasie jest zamknięta. Dobrze więc wiedzieć, gdzie – w razie nagłego pogorszenia zdrowia, bólu brzucha czy gorączki – szukać pomocy medycznej i jak z niej skorzystać.

Dyżur w nocy i święta

W razie nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia należy się skontaktować z najbliższym punktem dyżurnym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania.

Pomoc jest realizowana poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W dni powszednie od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne od pracy i w święta możesz skorzystać, gdy:

 • nagle zachorujesz
 • nagle pogorszy się stan zdrowia, ale nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • jest obawa, że czekanie na otwarcie przychodni sprawi, że stan zdrowia bardzo się pogorszy

W Policach taką nocną i świąteczną pomoc świadczy Mediklinika Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 6 lokal nr 7, tel. 500-204-590. NFZ podaje, że ma ona także stałą obsadę pediatryczną. Inne punkty świadczące taką pomoc w Zachodniopomorskiem można znaleźć m.in. na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ (www.nfz-szczecin.pl).

Izby przyjęć (IP) oraz szpitalne oddziały ratunkowe (SOR)

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, czyli w sytuacjach nagłych, pomocy udzielają izby przyjęć (IP) oraz szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). W takich sytuacjach skierowanie nie jest wymagane.

Należy jednak pamiętać, że o kolejności przyjęć pacjentów w szpitalnych izbach przyjęć oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz stan zdrowia pacjenta. Ocenia go personel medyczny podczas tzw. triażu. Triaż pozwala ocenić pilność udzielenia pomocy medycznej. Ale uwaga – izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty czy też nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Z bólem zęba

W razie nagłego bólu zęba czy bolesnych powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem, można skorzystać z dyżuru stomatologicznego.

Placówki udzielają pomocy doraźnej: w dni powszednie od godz. 19:00 do 7:00 dnia następnego, a w dni wolne od pracy – całodobowo. Najbliższa jest w Szczecinie, w Przychodni Portowej, przy ul. Energetyków 2, 91-44-12-175.

Okulista na pomoc

W razie nagłego urazu oka, świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udzielają od godz. 8.00 do godz. 8.00 następnego dnia:

 • w poniedziałek, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę
  Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 2 na Pomorzanach, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
 • we wtorek
  Szczecin, SP ZOZ MSWiA, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin
 • w środę
  Szczecin, SP Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

Kiedy wezwać pogotowie ratunkowe

W sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, należy dzwonić pod numer 112 lub 999. Do takich przypadków należą np.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność), rozległe oparzenia, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie.

W rozmowie z dyspozytorem medycznym należy podać najważniejsze informacje o zdarzeniu: jego miejscu, uczestnikach i ich stanie. Należy odpowiadać na pytania dyspozytora i zastosować się do jego zaleceń, także w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nie należy samemu kończyć rozmowy tylko poczekać, aż zrobi to dyspozytor.

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.

***

Na podstawie informacji ZOW NFZ.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.