Gdzie silny lider, tam tętni życiem. Polickie sołectwa wygrywają granty

W dwóch polickich sołectwach w najbliższym czasie powinny powstać zewnętrzne siłownie. Dębostrów i Drogoradz właśnie na ten cel pozyskały granty z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Nie one pierwsze z tej gminy skutecznie wnioskowały o takie wsparcie. I zapewne nie ostatnie.

Środki na zachodniopomorskie granty sołeckie są oczywiście ograniczone. Dlatego przyznający je zarząd województwa wprowadził zasadę, że jedna gmina może w jednej edycji wygrać nie więcej niż dwa granty. To oznacza, że polickie sołectwa wzięły wszystko, co mogły wziąć. Tym razem zrobiły to Dębostrów i Drogoradz.

W Dębostrowie już są urządzenia z siłowni zewnętrznej, a dzięki pozyskanemu grantowi będzie ich więcej. Wszystkie zostaną też ustawione mniej więcej w jednym miejscu, według projektu, który ma uporządkować całą przestrzeń rekreacyjną, jaką dysponuje sołectwo – tak zapowiada Eliza Tomczak, sołtys Dębostrowa.

– Z pozyskanego grantu dojdą kolejne urządzenia do ćwiczeń dla młodzieży i dla seniorów – zapewnia.

Już wcześniej temu sołectwu udało się wygrać w Polickim Budżecie Obywatelskim plac zabaw – dobrze służy najmłodszym mieszkańcom.

W Drogoradzu zaś ze środków z grantu stanie urządzenie „trzy w jednym”, czyli takie, które ma połączone sprzęty do kilku rodzajów ćwiczeń.

– Cieszę się, że udało nam się ten grant zdobyć – mówiła przed podpisaniem umowy Stefania Skrucha, sołtys Drogoradza. – To jeszcze bardziej nas mobilizuje do wspólnej pracy na rzecz sołectwa. A naprawdę zaangażowanie całej naszej rady sołeckiej i wielu mieszkańców jest duże. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować.

Sołtys Drogoradza wymienia też, co udało się wspólnie zrobić. To m.in. wyłożenie kostką brukową miejsca do tańczenia i remont świetlicy.

– Bardzo się cieszymy, że tam, gdzie jest silny lider, a tutaj widzę dwie silne liderki, te miejscowości tętnią życiem – mówił podczas podpisywania umowy marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Mam takie poczucie, że im jesteśmy bogatsi, tym mamy piękniejsze domy, tylko płoty coraz wyższe. I dzięki takim osobom, jak te panie, te płoty trochę przewracamy i powodujemy, że ludziom chce się działać wspólnie.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.