Gmina dołoży do uprzątnięcia odpadów przy ul. Kamiennej. Dotacja dla powiatu

fot. archiwum

Gmina Police dołoży powiatowi ponad 260 tysięcy złotych na usunięcie śmieci zalegających przy ul. Kamiennej. Powiat policki na ten cel otrzymał już ponad 15 milionów złotych z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład gminy ma pokryć 30% brakującej kwoty.

Starosta Andrzej Bednarek podczas czwartkowej (24 czerwca) sesji polickiej rady miejskiej przypomniał historię powstania tego składowiska i starań o jego uprzątnięcie, w tym o sfinansowanie tej operacji (także rekultywacji terenu). Zwrócił też uwagę, że 30% terenu, na którym znajdują się odpady pozostawione przez spółkę „Ecorama”, należy do gminy Police.

Powiat Policki na uprzątnięcie składowiska otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15 300 000 zł. Kwota ta ma pokryć 85% kosztów zadania. Gmina Police zaś dołoży 30% kosztów związanych z wkładem własnym powiatu.

Policcy radni jednogłośnie zgodzili się na przekazanie tej dotacji dla powiatu polickiego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.