Gmina Police nie kupi bramek do mierzenia temperatury

urząd miejski w Policach

Gmina Police nie kupi bramek do bezdotykowego mierzenia temperatury dla swoich szkół i przedszkoli. Potrzebowałaby na nie około 400 tys. złotych. Takiej kwoty nie ma w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe.

O zakup bramek do bezdotykowego mierzenia temperatury dla gminnych placówek oświatowych wnioskowali radni Ilona Bednarek i Andrzej Rogowski. Gmina sprawdziła, ile takich bramek musiałaby kupić, żeby mogły z nich korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do gminnych szkół, przedszkoli i żłobka.

„Szkoły zgłosiły zapotrzebowanie na 29 bramek, a przedszkola i żłobek na 22 bramki” – odpowiedział radnym Maciej Greinert, zastępca burmistrza Polic. – „Biorąc pod uwagę to, że jedna bramka kosztuje 8.000 zł, to na zakup 51 bramek potrzebna byłaby kwota 400.000 zł. Takiej kwoty nie ma niestety w rezerwie celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.”

A wnioskodawcy wskazywali właśnie tzw. rezerwę kryzysową jako możliwe źródło sfinansowania tego zakupu.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.