Lekarze maszyn z Akademii Morskiej w Szczecinie. Współpraca uczelni i polickich Azotów

Akademia Morska w Szczecinie, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins i Grupa Azoty Police Serwis podpisały we wtorek, 22 września, porozumienie o współpracy. To początek oficjalnego partnerstwa.

Cele to przede wszystkim wspólny kierunek studiów, kształcenie kadr inżynieryjno-technicznych oraz realizacja projektów naukowych i badań. Kierunek „Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe”, którego treści programowe powstają we współpracy dydaktyków AMS ze specjalistami Grupy Azoty, ma być unikatem nie tylko w skali regionu.

– Trwa budowa Polimerów Police, strategicznej inwestycji dla Grupy Azoty i całego regionu – podkreślił wiceprezes zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Kądziołka. – Oznacza to, że już wkrótce potrzebni będą wykwalifikowani specjaliści do obsługi instalacji. Podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi daje nam gwarancję, że absolwenci dedykowanych kierunków będą przygotowani do takiej pracy.

– Współpraca z tak dużym i ważnym partnerem, o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i międzynarodowym, na pewno będzie dodatkowo przyciągać kandydatów na studia – podkreślał rektor AMS prof. Wojciech Ślączka. – Pewna praktyka to dla studenta ogromna wartość.

– Rynek wymaga od nas kształcenia absolwentów otwartych i wszechstronnych – podkreślał prorektor ds. nauki prof. Artur Bejger. – Chcemy wykształcić pracowników, którzy będą kompleksowo podchodzić do swoich działań, będą „lekarzami maszyn”, umiejącymi diagnozować i rozwiązywać skomplikowane problemy.

fot. Tomasz Kwiatkowski, AMS

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.