Gmina Police znalazła miliony na podwyżki, dotacje, remonty

Na zdjęciu (od lewej): przewodniczący rady miejskiej Andrzej Rogowski, skarbnik gminy Janusz Zagórski, burmistrz Polic Władysław Diakun i radny Damian Walczak.

Będą pieniądze dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych, podwyżki dla gminnej administracji, remonty budynków komunalnych. Znikną czarne chmury nad linią autobusową 107… Proponowane zmiany w budżecie Gminy Police musi jeszcze poprzeć większość radnych. Będą mieli okazję do tego już 8 maja.

Właśnie na ten dzień zwołano nadzwyczajną sesję polickiej rady miejskiej. A w piątek, 28 kwietnia, burmistrz Polic Władysław Diakun, skarbnik gminy Janusz Zagórski oraz radni Andrzej Rogowski i Damian Walczak opowiedzieli dziennikarzom o proponowanych zmianach do budżetu na rok 2023. Były możliwe – jak tłumaczyli – w związku z nadwyżką powstałą po rozliczeniu zeszłorocznych wydatków. Ale skarbnik przyznał, że w uchwale przewidziano również zwiększenie zadłużenia gminy.

Burmistrz Władysław Diakun tłumaczył, że proponowane zmiany to odpowiedź m.in. na zgłaszane potrzeby mieszkańców.

– Co było możliwe, to ujęliśmy w tej naszej uchwale, która będzie dyskutowana 8 maja – zapowiedział.

Więcej szczegółów przedstawił radny Damian Walczak (KO) z klubu koalicyjnego. Tłumaczył, że zmiany to wypełnienie obietnic złożonych pod koniec ubiegłego roku.

– Powiedzieliśmy wtedy, że znajdzie się w budżecie 280 tysięcy dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych, zadeklarowaliśmy 5-procentowy wzrost wynagrodzeń dla administracji oraz wszystkich jednostek pomocniczych gminy Police, przeznaczenie 100 tysięcy złotych dla rad osiedli i rad sołeckich – wymieniał. – I tutaj miłe zaskoczenie, bo udało się znaleźć 500 tysięcy złotych dodatkowo na sport, co daje nam kwotę razem 780 tysięcy złotych dla organizacji i klubów sportowych, a wzrost wynagrodzeń będzie na poziomie średnio 10 procent dla całej administracji jednostek podległych.

Dodał też, że już na sesji kwietniowej zabezpieczono wspomniane środki dla rad osiedli i rad sołeckich na ich bieżące funkcjonowanie.

– Znaleźliśmy pieniądze także na budownictwo komunalne, tj. ZGKiM zabezpiecza kwotę 1,155 mln złotych na remonty i bieżącą eksploatację budynków komunalnych i 100 tys. zł na przebudowę instalacji gazowych. A 200 tysiecy złotych – na stworzenie dokumentacji na przebudowę pustostanów, potrzebnej do tego, żeby gmina Police mogła ubiegać się o środki na ten cel z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na konferencji prasowej mówiono też o tym, że zagrożone było funkcjonowanie linii autobusowej 107. Ale są już pieniądze na to, żeby mogła działać jak dotychczas,

– Była taka informacja, że jeżeli nie podpiszemy umowy i nie zwiększymy finansowania, to nasza policka „stosiódemka” być może będzie zawracała przy Galerii Północ. Tam infrastruktura, droga, wszystko zostało przygotowane – mówił Damian Walczak. – Na ten moment mamy 3,1 mln zł, co pozwoli nam zabezpieczyć mieszkańców w kontekście komunikacji miejskiej. Bo niestety mamy wzrost cen paliw, cen energii, wzrost pensji minimalnej. I Gmina Miasto Szczecin przyszła do burmistrza i powiedziała, że niestety trzeba finansowanie zwiększyć. I naprawdę z dużym trudem, ale udało się znaleźć te kwotę.

W zmianach do budżetu uwzględniono także 200 tys. zł na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych i 560 tys. zł na finansowanie pobytów mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, a także 500 tys. zł na remonty dróg gruntowych.

Pieniądze pochodzą z rozliczenia nadwyżki budżetowej za rok ubiegły.

– Ponad 19 milionów z tej nadwyżki już było rozdysponowane w uchwalonym pod koniec roku budżecie – mówił skarbnik gminy Janusz Zagórski. – Ostatecznie ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że tych środków z rozliczenia pozostało nieco ponad 30 milionów. Różnica, która dodatkowo teraz jest rozdysponowana, to ponad 11 mln 300 tys. zł.

Ale będzie też większe zadłużenie gminy.

– W tej uchwale przewidujemy niestety zadłużenie się gminy Police na 11 milionów złotych i zwiększamy przychody z emisji obligacji – dodał skarbnik. – W uchwale budżetowej było zapewnione 6,5 mln zł z tego tytułu, zwiększyliśmy o 11, czyli łącznie do 17,5 miliona. To zadłużenie jest związane z zadaniami inwestycyjnymi.

One Thought to “Gmina Police znalazła miliony na podwyżki, dotacje, remonty”

  1. Buciki

    Damianek pcha się gdzie popadnie, ostatnio nawet musiał usiąść przy stole, a vce burmistrz stać, bo tak się pcha do koryta.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.