Lekarz w nocy i od święta

fot. archiwum

Nagromadzenie wolnych dni na początku maja to dobry pretekst do tego, żeby przypomnieć, jak w tym czasie funkcjonuje opieka zdrowotna – zwłaszcza nocna i świąteczna. Robimy więc to poniżej.

W święto przez całą dobę

Najważniejsze – nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Nie obowiązuje rejonizacja. To oznacza, że w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych (w poradni), telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane – w celu sprawnego ich wykonania – przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ.

Kiedy korzystamy

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu

zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Gdzie najbliższa placówka nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Adresy placówek, w których można uzyskać pomoc medyczną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, można znaleźć na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce: Dla pacjenta > Leczenie > Gdzie się leczyć > Gdzie po nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

W Policach jest to: Mediklinika Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 6 lokal nr 7, tel. 500-204-590.

Jest też Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200

Pracę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wspomaga Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc na infolinię pacjent otrzyma w ramach teleporady niezbędną pomoc medyczną. Porady udzielane są w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, migowym.

Tutaj można uzyskać:

 • poradę medyczną
 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • e-zwolnienie.

Pod warunkiem, że występują wskazania medyczne.

A jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca to personel medyczny może zalecić wizytę w najbliższej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, albo – w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia – zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Oprac. na podstawie informacji z Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ


One Thought to “Lekarz w nocy i od święta”

 1. […] Tu pisaliśmy więcej o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. […]

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.