Gminne przedszkola i żłobek w Policach ruszą 14 maja

przedszkole nr 8 w Policach

Burmistrz Polic poinformował, że po konsultacjach z dyrektorami gminnych przedszkoli i żłobka zdecydował o uruchomieniu tych placówek od 14 maja.

– W związku ze stanem epidemii opieką objęte będą w nich dzieci w grupach nie liczniejszych niż 12 osób – poinformował burmistrz Władysław Diakun. – Decyzję o tym, które dzieci zostaną objęte opieką, będą podejmowali dyrektorzy placówek na wniosek rodziców.

Burmistrz dodaje też, że w pierwszej kolejności z placówek będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu i wyrażają gotowość powrotu do pracy, a w szczególności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.