Grzegorz Ufniarz pozostaje radnym. Wojewoda podziela opinię rady miejskiej

Policki radny Grzegorz Ufniarz nie naruszył ustawy o samorządzie gminnym. Czyli swój mandat sprawuje legalnie.

Sprawę badała najpierw Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, a później stanowisko w sprawie zajęła sama rada. Wiemy już, że z jej zdaniem zgodził się wojewoda.

Całe postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu, które wpłynęło do wojewody (ZUW nie ujawnił, kto był autorem zawiadomienia). Zawiadamiający zwracał uwagę, że radny może „wykonywać czynności w ramach działalności gospodarczej” prowadzonej przez jego żonę z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Po analizie dokumentów służby wojewody oceniły, że wspomnianą działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie żona radnego. A radny Grzegorz Ufniarz nie jest pełnomocnikiem czy przedstawicielem w prowadzeniu tej działalności.

„Brak jest podstaw do kwestionowania przez organ nadzoru wypracowanego przez Radę Miejską w Policach stanowiska, zgodnie z którym Pan Grzegorz Ufniarz nie narusza zakazu określonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym” – czytamy w piśmie sygnowanym przez wicewojewodę Marka Subocza.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.