In vitro od marszałka

badanie in vitro

Marszałek województwa gotowy jest przeznaczyć 300 tys. złotych dla zachodniopomorskich gmin na programy in vitro (zapłodnienia pozaustrojowego). O dofinansowanie będą mogły się ubiegać te gminy, które uruchomią taki program dla swoich mieszkańców. Ale wcześniej to, co proponuje marszałek, muszą zatwierdzić radni województwa.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz proponuje wsparcie realizacji programów in vitro na Pomorzu Zachodnim. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego mogłaby trafić do par mieszkających w gminach, które w tym roku uruchomią na swoim terenie takie przedsięwzięcia. Na ten cel urząd zarezerwował już 300 tys. zł.

Projekt uchwały skierowano do radnych województwa. Jeszcze przed wakacjami ma się nim zająć Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

– Wiemy, że zachodniopomorskie samorządy szykują się do wdrożenia programu in vitro – cytuje marszałka jego biuro prasowe. – Słyszymy m.in. o działaniach w Koszalinie czy Szczecinku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, chcemy finansowo wspomóc te starania, tym bardziej, że procedury związane z certyfikowaniem przedsięwzięcia należą do czasochłonnych i nie są proste. Wybrany na tym etapie przez nas wariant wsparcia pozwoli, w przypadku startu programu, przekazać zainteresowanym samorządom środki sprawnie i skutecznie.

Tego rodzaju wsparcie zostało ujęte w opracowanym dokumencie „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)”, który 23 kwietnia 2018 r. przyjął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

O środki mogłyby się starać te gminy, które pomyślnie przejdą proces certyfikacji oraz uruchomią program in vitro na swoim terenie. Dokument musi jeszcze przyjąć Sejmik Województwa.

Gmina Police do tej pory nie rozważała uruchomienia tego rodzaju programu. Czy oferowane wsparcie od marszałka może to zmienić?

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.