Kolejny wariant obwodnicy Polic. Teraz na biało

fot. UM w Policach

Władze Polic zaprezentowały kolejną propozycję przebiegu obwodnicy miasta. Po wariantach „żółtym” i „niebieskim” mamy wersję „białą”. Według urzędników – kompromisową. Policcy radni mają jeszcze o niej dyskutować na specjalnym spotkaniu.

Przypomnijmy: Gminie Police przyznano 245 mln złotych dotacji na zbudowanie obwodnicy miasta. Jednak jej zaproponowany przebieg wzbudził kontrowersje, a nawet wywołał protesty części mieszkańców. Władze gminy zorganizowały więc konsultacje społeczne, na których przedstawiły dwie koncepcje trasy: „żółtą” (zbliżoną do pierwotnej) i „niebieską” (mniej więcej odpowiadającą wyobrażeniom grupy protestującej przeciwko wariantowi „żółtemu”).

Władze Polic zaznaczają, że w konsultacjach nie chodziło o podjęcie decyzji w sprawie wyboru konkretnego rozwiązania, lecz o poznanie opinii mieszkańców. W konsultacjach aktywnie wzięło udział kilkuset z nich, a alternatywnych propozycji przebiegu obwodnicy pojawiło się więcej.

W efekcie urzędnicy przygotowali kolejną koncepcję, którą określili jako kompromisową. Oznaczyli ją kolorem białym (patrz załączona mapka). Oficjalnie po raz pierwszy ten wariant został pokazany na wtorkowej (29 marca) sesji polickiej rady miejskiej.

– To jest koncepcja – tłumaczyła zgromadzonym Aneta Soprych-Kuśnierz, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych. – Szczegóły przebiegu czy miejsca, gdzie mieszkańcy będą przechodzić przez drogę, są do doprecyzowania na etapie projektowania. Teraz najważniejszy będzie wybór wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę. Bez tego nie będziemy mogli wykorzystać pieniędzy, które zostały nam przyznane.

Wariant „biały” zaczyna się od ul. Tanowskiej na wysokości planowanego Węzła Police na przyszłej zachodniej obwodnicy Szczecina i na odcinku położonym na zachód od Polic (o długości 2,1 km) pokrywa się z innymi propozycjami. Od przecięcia z drogą do Siedlic biegnie przez nieco ponad kilometr zgodnie z wersją „niebieską”. Później odbija na wschód i mniej więcej wzdłuż linii wysokiego napięcia prowadzi do ul. Przęsocińskiej, z którą się łączy po południowej stronie lasu. Kolejna część (1,1 km) to prowadzący w kierunku Polic odcinek istniejącej drogi powiatowej, niedawno wyremontowanej. Ostatni element obwodnicy zaczyna się mniej więcej na wysokości miasteczka rzemieślniczego, przecina tory kolejowe i łączy się z ul. Nadbrzeżną – podobnie jak w wariancie „żółtym”, ale z tą różnicą, że zamiast pod torami ma przebiegać nad nimi specjalnie wybudowanym wiaduktem.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.