Która wieś najpiękniejsza w Zachodniopomorskiem? Jest konkurs

Zdjęcie ilustracyjne (fot. lumix2004 / Pixabay)

Do najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim trafi 40 tys. zł. Są też nagrody za drugie i trzecie miejsce. Gmina może zgłosić dwa sołectwa.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił III edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021”. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa z każdej gminy. 

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

  • stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia w tym służących lokalnej społeczności
  • ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego
  • funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych
  • ład przestrzenny na terenach prywatnych
  • aktywizację mieszkańców i ocena zaangażowania lokalnej społeczności

Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz  wizji w terenie. Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą liczbą punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Zwycięzcy konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021” otrzymają nagrody pieniężne, za zajęcie odpowiednio: I miejsca  – 40 000 zł, – II miejsca  – 30 000 zł, III miejsca  – 20 000 zł, wyróżnienia  – 10 000 zł

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 9 maja 2021 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Poprzednia  edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spośród kilkudziesięciu wniosków, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego, kapituła konkursowa wybrała cztery. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Biały Zdrój (gmina Kalisz Pomorski), na drugiej pozycji znalazło się sołectwo Krzywice (gmina Osina), a najniższe miejsce na podium zajęło sołectwo Domacyno (gmina Karlino). Wyróżnienie natomiast trafiło do sołectwa Warnice (gmina Dębno).

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: http://www.wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies-0

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.