Mieszkania za remont w Policach. Ponad 100 wniosków

fot. archiwum

Gmina Police zaoferowała jedenaście lokali mieszkalnych tym mieszkańcom, którzy będą gotowi je wyremontować. Na dziewięć są chętni. Wielu chętnych. Trzeba będzie losować kandydatów na najemców. Trwają analizy złożonych wniosków. Można je było składać do końca sierpnia.

– Zaoferowaliśmy 11 lokali – mówi wiceburmistrz Jakub Pisański. – Do 31 sierpnia złożono 106 wniosków, dotyczą 9 z 11 lokali. Trwa proces kwalifikowania.

Wcześniej radni przyjęli regulamin przydziału tych mieszkań. W nim określono m.in., kto może się o nie ubiegać, to m.in.: osoby związane z gminą Police, które mają odpowiednie dochody, nie posiadają prawa do innego lokalu, spełniają warunki do określonego metrażu (liczba osób w gospodarstwie domowym). Do lokalu na parterze zaś pierwszeństwo ma osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

– Jedno z mieszkań na parterze ma dwoje pretendentów z potwierdzeniami niepełnosprawności – informuje Jakub Pisański. – Trzeci kandydat miał więc prawo do wskazania innego lokalu. Losowanie tego mieszkania odbędzie się wyłącznie między tymi dwiema rodzinami (w których jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności – red.).

Około 40 ze złożonych wniosków z różnych przyczyn nie spełnia wymogów: przez niedochowanie terminów, poziom dochodów, liczbę osób, które mogły pretendować do danego metrażu.

– Trwają weryfikacje ostatnich wniosków – mówi wiceburmistrz. – Konsekwencją będzie zaproszenie do losowania z udziałem społecznej komisji mieszkaniowej.

Chętnych zabrakło na jedno z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego w Policach i lokal w Trzebieży.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.