Przybędzie dwa i pół kilometra nowej drogi

Na zdjęciu (od lewej): starosta policki Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, radny sejmiku Wojciech Dorżynkiewicz. (fot. Urząd Marszałkwoski Województwa Zachodniopomorskiego)

Dzięki unijnej dotacji przebudowany zostanie 2,5-kilometrowy odcinek drogi Dołuje – Przecław. Umowę na 3 mln zł dofinansowania podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz, starosta policki Andrzej Bednarek i wicestarosta Joanna Napiwodzka.

Remontowana będzie droga powiatowa nr 3920Z od drogi krajowej nr 10 do skrzyżowania w Stobnie (z wyłączeniem odcinka w Dołujach wyremontowanego przez gminę Dobra). Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, będzie też wybudowany chodnik.

Ta droga ma kluczowe znaczenie dla całej aglomeracji szczecińskiej – powiedział Olgierd Geblewicz. – Mam świadomość, że realizowanie inwestycji drogowych nie jest dziś łatwe. Jeśli chodzi o wykonawstwo – ceny, mówiąc delikatnie, szaleją. To jest wielkie wyzwanie dla samorządów, by zmieścić się budżecie i terminie. Projekty drogowe nie są też łatwe dla mieszkańców, bo trzeba jakoś ten czas remontów przeżyć. Widać to choćby w Szczecinie.

Droga Dołuje – Przecław to popularna trasa łącząca przygraniczne miejscowości, ważna nie tylko dla gmin Dobra i Kołbaskowo, ale również mieszkańców zachodnich dzielnic Szczecina. Łączy się z DK 10, jest więc alternatywnym dojazdem do przejścia granicznego w Lubieszynie i ulokowanych na tym obszarze firm.

Rozwój aglomeracji szczecińskiej, ta metropolitalność powoduje, że drogi powiatowe stają się głównymi nitkami komunikacji, łącznikami – tłumaczył Andrzej Bednarek przy podpisywaniu umowy.

Po przebudowie trasa będzie przystosowana do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Całkowity koszt inwestycji to prawie 6,25 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO WZ – 3 mln zł. Planowany termin realizacji: 3 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.