Miliony dla powiatowych szkół

pracownia chemiczna w Zespole Szkół w Policach

Aż 73 nowoczesne pracownie powstaną w powiatowych placówkach oświatowych. Słabsi i zdolni uczniowie skorzystają z dodatkowych zajęć indywidualnych. Będą wycieczki, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli. Powiat dostał na to 6,5 mln złotych ze środków unijnych. Ma je wydać w ciągu najbliższych 4 lat.

To wszystko to działania z projektu: „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie”. Dotyczy on czterech placówek powiatowych: Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach oraz SOSW w Tanowie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Projekt zakłada prowadzenie przez niemal 4 lata różnych działańmówi Beata Chmielewska z zarządu powiatu.To jest kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, i na to składa się bardzo wiele przedsięwzięć skierowanych bezpośredni do uczniów: zajęcia, warsztaty, wycieczki, projekty edukacyjne. Na nie otrzymaliśmy łącznie prawie 1,4 mln złotych. Oprócz tego będzie indywidualna praca z uczniem, tutaj najbardziej nam zależało, aby wspierać uczniów zdolnych i uczniów słabych. Na to otrzymaliśmy łącznie 802 tys. złotych. Ponadto dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł na wyposażenie 73 pracowni dydaktycznych. To mają być 73 pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt, i to dla każdego działania, jakie w placówce edukacyjnej jest prowadzone: od matematyki, przez chemię, klub europejski, wychowanie fizyczne. Projekt zakłada także doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które mamy łącznie około miliona złotych.

I to wszystko bez wkładu finansowego samego powiatu.

Całkowita wartość projektu, to 6 mln 924 tysiące dodaje Beata Chmielewska. – Z tego około 420 tysięcy to tzw. wkład własny, ale on jest niefinansowy. Bo wkładem własnym w tym projekcie jest wykorzystanie sal w placówkach. W związku z tym mamy łącznie 6,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój placówek oświatowych powiatu polickiego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.