Można dostać pieniądze na kulturę

teatrzyk kukiełkowy
Samorząd wojewódzki ma 400 tys. zł na wsparcie kultury. Konkurs trwa – wnioski można składać do 8 lutego.

Na wsparcie mogą liczyć organizatorzy wydarzeń kulturalnych i osoby promujące zachodniopomorską kulturę. Projekty muszą odbywać się na Pomorzu Zachodnim i być kierowane do mieszkańców regionu. Może to być koncert, spektakl, widowisko plenerowe, wystawa, festiwal, przegląd itp.
Zainteresowani mogą się ubiegać o dotacje nie niższe niż 10 tys. zł i nie wyższe niż 30 tys. zł. Wymagane jest także wykazanie w kosztorysie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wnioskowanej kwoty. Wnioski można składać do 8 lutego 2019 r.
O dofinansowanie mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.