Można dostać pieniądze na remont zabytków

zabytkowa kapliczka

Nawet osoby fizyczne mogą dostać pieniądze na remont zabytków. Wniosek trzeba złożyć do końca stycznia. Samorząd województwa ma w tym roku na ten cel 1,6 mln zł.

Zabytki to jedna z atrakcji Pomorza Zachodniego i część dziedzictwa kulturowego tych ziem – komentuje marszałek Olgierd Geblewicz. – Często są to obiekty skrywające się w najmniejszych miejscowościach, prawdziwe perełki dla miłośników historii i architektury. Pieniądze, które kierujemy na ich ratowanie, pozwalają na przeprowadzenie prac zabezpieczających lub przygotowanie dokumentacji.

Do udziału w konkursie uprawniony jest każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku. Maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie to 60 tys. zł. Wnioski można składać do 31 stycznia.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje sejmik na wniosek zarządu województwa. W poprzedniich latach z takiego wsparcia korzystały gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.