Można dostać stypendium dla dziecka

piórnik z kredkami

Tylko do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Oznacza to, że miesięczny dochód na osobę nie może w niej przekraczać kwoty 514 zł netto.

Wnioski można składać w szkole podstawowej najbliższej miejsca zamieszkania ucznia lub w Urzędzie Miejskim, ul. Stefana Batorego 3 w Policach (pokój 3c). W szkołach i w urzędzie można też otrzymać formularze

Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale oświaty, tel. 91-431-18-06.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.