Można składać wnioski o wyprawkę dla dziecka. W lipcu przez Internet

Można już składać wnioski o pieniądze z programu „Dobry Start”. W lipcu przez Internet, od sierpnia również w formie papierowej.

W tegorocznej edycji programu obowiązują takie same zasady jak w roku 2019. Dochody w rodzinie nie mają znaczenia. Świadczenie (300 zł jednorazowo) przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat – również jeśli we wrześniu rozpoczyna ono naukę w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.

W przypadku osób niepełnosprawnych pieniądze na wyprawkę należą się do ukończenia 24 lat.

W lipcu wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać tylko przez Internet: za pomocą platformy Emp@tia, ePUAP (potrzebny profil zaufany lub podpis elektroniczny), PUE ZUS oraz systemów bankowych. Papierowe wnioski będzie można składać od sierpnia.

Na zdjęciu: W przypadku wątpliwości lub pytań można się skontaktować z polickim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (najlepiej telefonicznie lub mailem).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.