Można wnioskować o wsparcie z „Aktywnego Samorządu”. Na zmniejszenie barier dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o wsparcie z tegorocznego programu „Aktywny Samorząd”. Jest on finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W powiecie polickim realizuje go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ubiegłym roku wsparcie z tego programu dostali tutaj wszyscy, którzy o nie prawidłowo wnioskowali.

Na sprzęt, wykształcenie, prawo jazdy…

Tegoroczny program „Aktywny Samorząd” ruszył 1 marca. Jego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Jest podzielony na dwa moduły.

– Moduł pierwszy to dofinansowanie zadań inwestycyjnych, takich jak np. uzyskanie prawa jazdy, zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup skutera, a także specjalnych przystawek do wózka inwalidzkiego ręcznego – wymienia Aleksandra Kuczyńska, kierownik działu aktywizacji społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w PCPR w Policach. – W tym module można też uzyskać dofinansowanie do zakupu specjalistycznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Można się także ubiegać o wsparcie w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Moduł drugi dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, czyli przeznaczony jest dla uczniów szkół policealnych i studentów.

Każdy z tych obszarów i zadań posiada odrębne wymagania, które musi spełnić osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z danego wsparcia. Przede wszystkim dotyczą one stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

– Kwota dofinansowania do każdego zadania jest inna – mówi Aleksandra Kuczyńska. – W niektórych wymagany jest udział własny wnioskodawcy, który wynosi od 10 do 25 procent. Większość obszarów wymaga najniższego, 10-procentowego udziału własnego. Ale są takie zadania, jak np. zakup skutera czy przystawki do wózka inwalidzkiego, w których ten udział wynosi 25 procent.

Wnioski osobiście, pocztą tradycyjną, elektronicznie

Wnioski w ramach modułu pierwszego można składać do 31 sierpnia. Natomiast w module drugim, na semestr, który się rozpocznie we wrześniu, można wnioskować do 10 października.

– Nie mamy jeszcze informacji, jakie będą środki finansowe w tym roku – przyznaje kierownik. – W roku ubiegłym zrealizowaliśmy 37 wniosków na kwotę 217 tysięcy złotych. I tutaj zainteresowane osoby skorzystały głównie z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dofinansowania do: zakupu sprzętu elektrycznego, uzyskania prawa jazdy kategorii B, protezy kończyn, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, i oprzyrządowania samochodu.

Można już wnioskować o dofinansowanie.

– Zachęcamy wszystkich, żeby to robili, bo w tamtym roku wszystkie wnioski zrealizowaliśmy – mówi Aleksandra Kuczyńska. – Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.

Pierwsze wnioski o wsparcie w tegorocznym programie już wpłynęły. Można je wciąż składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2 lub wysłać pocztą. Jest również specjalny system przygotowany przez PFRON – to System Obsługi Wsparcia (SOW), w którym wnioski można złożyć elektronicznie, ale do tego jest potrzebny profil zaufany.

Więcej informacji o programie można przeczytać na stronie PCPR w Policach. Udzielą ich także pracownicy tej instytucji.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.