Na pl. Rodła autobusy już inaczej

Przypominamy, że od minionej soboty (23 marca) obowiązują zmiany wprowadzone w organizacji przystanków dla autobusów w obrębie pl. Rodła w Szczecinie. Są ważne dla pasażerów m.in. linii 101 i 107, którymi codziennie setki policzan dojeżdżają do pracy, szkoły, na uczelnię i z powrotem. Autobusy te nie mają już przystanków tymczasowych, zatrzymują się na tych docelowych. Niektóre z przystanków zlokalizowane są na torowiskach tramwajowych.

Linia 107:

– kierunek plac Rodła:

  • przystanek dla wysiadających „Plac Rodła” (z możliwością kontynuacji podróży do przystanku końcowego; nr 11511) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa (przystanek linii 12)
  • przystanek końcowy „Plac Rodła” (11529 dla linii 107) zlokalizowany będzie w ciągu ul. Roosevelta

– kierunek Świergotki, Rostocka, Police Wyszyńskiego Polana:

  • przystanek początkowy „Plac Rodła” (nr 11529 dla linii 107) zlokalizowany będzie w ciągu ul. Roosevelta (linia 68 – środek peronu, linia 107 – początek peronu, tj. od strony ul. Mazowieckiej)
  • dodatkowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11534) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Bramy Portowej

Linia 101 ( kursy wykonywane będą w relacji Plac Rodła – Police Jasienica Pętla):

– kierunek Plac Rodła:

  • przystanek końcowy „Plac Rodła” (dla wysiadających, nr 11511) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa (przystanek linii 12)
  • zlikwidowane zostaną przystanki tymczasowe „Filharmonia” i „Plac Żołnierza Polskiego”

– kierunek Police Jasienica Pętla:

  • przystanek początkowy „Plac Rodła” (dla wsiadających, nr 11534) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Bramy Portowej
  • przystanek „Rayskiego” (nr 12931) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony pl. Rodła

Linia 524:

– kierunek Pomorzany Dobrzyńska:

  • przystanek „Plac Rodła” (nr 11511) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa (przystanek linii 12)

– kierunek Police Zajezdnia, Police Jasienica Pętla:

  • przystanek „Plac Rodła” (nr 11542) zlokalizowany będzie na torowisku tramwajowym od strony pl. Grunwaldzkiego

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.