Na pomoc polickim seniorom. Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje

W gminie Police mieszka około 3800 osób po 70 roku życia. Pod opieką tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej obecnie jest 125 z nich. Nie wiadomo, ile osób teraz poprosi o wsparcie w związku z nakazem pozostania w domu i uruchomieniem przez rząd programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dlatego warto mieć bazę wolontariuszy gotowych do pomocy.

– Liczymy na to, że wolontariusze będą, bo nie wiemy, jaka będzie skala potrzeb za jakiś czas – przyznaje Marta Tokarski, dyrektor OPS w Policach. – Na razie radzimy sobie. Seniorom pomagają nasi pracownicy, wolontariusze i organizacje, z którymi stale współpracujemy. Na dziś to wystarcza. Ale bazę danych dobrze jest mieć, bo nie wiemy, jak długo potrwa ten stan epidemii, i jak wielu seniorów zgłosi potrzebę otrzymania wsparcia.

A w związku z uruchomieniem Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów osoby po 70 roku życia (w szczególnych sytuacjach także młodsze) mogą zgłaszać potrzebę otrzymania wsparcia – uruchomiono dla nich infolinię 22 505 11 11.

Po zgłoszeniu informacja trafi do właściwego (w zależności od miejsca zamieszkania) Ośrodka Pomocy Społecznej. On będzie odpowiadał za to, żeby pomoc do seniora dotarła z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, i to nie tylko tych epidemicznych.

Bezpieczne wsparcie

Policki Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował już taką ramową procedurę wsparcia w tym rządowym programie.

Najpierw OPS dostanie informację o osobie, która zgłosiła na infolinii, że potrzebuje pomocy. Potrzeby seniorów mogą być różne, to np.: wyprowadzanie psa, wyniesienie śmieci, zrobienie zakupów (za kupione produkty zapłaci senior).

– Będziemy do tej osoby dzwonić, ustalać zakres potrzebnej pomocy, i to my będziemy informować, kto (z imienia i nazwiska) się do niej zgłosi – mówi dyrektor. – To będzie albo nasz pracownik, albo wolontariusz. Ale o tym poinformujemy seniora wcześniej. Nasz pracownik ma legitymację, wolontariusz będzie miał identyfikator z naszą pieczątką. W razie jakichkolwiek wątpliwości senior może zadzwonić do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej: 91 42 43 840. Może też na ten numer telefonu oddzwonić, żeby się upewnić, że rozmawiał z pracownikiem ośrodka.

A jeśli się zdarzy, że do seniora przyjdzie nieznana i niezapowiedziana osoba, która zaoferuje pomoc np. w zrobieniu zakupów, to powinno to skłonić do szczególnej ostrożności. Jeśli wcześniej nie było telefonu z ośrodka, pracownik nie ma odpowiedniego identyfikatora, to trzeba to sprawdzić.

– Najbezpieczniej w takiej sytuacji jest nas poinformować, zadzwonić do nas – mówi Marta Tokarski. – Bo nawet, jak ten senior potrzebuje pomocy, to zwykle nie musi ona być natychmiast. Lepiej powiedzieć, że np. pomoc przyjmie później, jutro, a do tego czasu senior zdąży się z nami skontaktować, my zaś ustalimy, czy ta osoba jest faktycznie od nas.

Do tej pory do polickiego OPS wpłynęło jedno zgłoszenie z rządowej infolinii. Dotyczy starszego małżeństwa. Właśnie organizowane jest potrzebne wsparcie.

Do wolontariatu przez ankietę ze strony

I m.in. po to, żeby mieć możliwość szybkiej weryfikacji wolontariuszy, policki OPS prosi, aby kandydaci zgłaszali się przez specjalnie uruchomioną stronę rządową: wspierajseniora.pl

– Tam jest ankieta do wypełnienia dla potencjalnych wolontariuszy – tłumaczy dyrektor. – I my te informacje dostajemy, z telefonami i adresami tych osób, które zgłosiły chęć pomagania. Wolelibyśmy, żeby wolontariusze się rejestrowali za pośrednictwem tej strony, bo my będziemy mieli do nich bezpośredni kontakt. Porozmawiamy z nimi i będziemy wiedzieli, kto to jest. To ważne, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo seniorów. Zachęcamy wszystkich, którzy organizują się do pomagania na terenie naszej gminy w jakichś nieformalnych grupach, do zgłaszania się właśnie przez tę stronę.

Policki OPS tak naprawdę wspiera seniorów w tym trudnym czasie pandemii już od marca. I współpracuje w tym z różnymi organizacjami, instytucjami i wolontariuszami, m.in. z Caritasem, Radami Osiedli i Radami Sołeckimi, Zespołem Szkół w Policach (wolontariusze z tej szkoły cały czas deklarują wsparcie). W wolontariat zaangażowani też są sami pracownicy OPS.

I bywa że pomoc musi być większa, niż ta, o którą poprosił sam senior.

– Jak rozmawiamy z seniorem, to patrzymy szerzej, i jeśli widzimy, że jest chory, niepełnosprawny, to proponujemy także usługi opiekuńcze – mówi Joanna Siedlarz, kierownik Działu Pomocy Społecznej OPS. – Bo może one będą właściwym rozwiązaniem w tej sytuacji, a nie tylko doraźna pomoc żywnościowa. Patrzymy na to dość szeroko. Nasi pracownicy są już doświadczeni i mogą dostrzec, że jest jakiś problem i potrzeba udzielenia wsparcia psychologicznego.

A takiego wsparcia może np. udzielić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.