Policki ZWiK chce podwyżek cen wody i ścieków. Nie dostał zgody Wód Polskich

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach wystąpił o zgodę na podwyżki większe od już zaplanowanych. Na początek mieszkańcy zamiast o około 2% mieli zapłacić o ponad 15% więcej niż przed ostatnim wzrostem opłat. Wody Polskie nie dały na to zgody.

Obecnie (po podwyżkach z 31 sierpnia 2020 r.) w gminie Police woda kosztuje 4,01 zł za m3, zaś 10,02 zł – ta sama ilość odprowadzanych ścieków. Do tego dochodzi 6,12 zł miesięcznego abonamentu. Zgodnie z taryfą zatwierdzoną w sierpniu 2018 r. na 36 kolejnych miesięcy te ceny mają obowiązywać do końca sierpnia 2021 r.

W połowie kwietnia policki ZWiK złożył wniosek o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych stawek i wprowadzenie nowych. Zgodnie z nim na początku cena wody miała wzrosnąć do 5,60 zł za m3, ścieków – do 10,23 zł za m3. Razem 15,83 zł za m3 (obecnie 14,03 zł). Wzrosnąć miał też abonament, do 7,46 zł miesięcznie. Dodatkowo ZWiK postanowił go rozbić na część od wody (3,66 zł) i od ścieków (3,80 zł).

Później stawki miały nadal rosnąć, aby po dwóch latach osiągnąć 6,15 zł za m3 dostarczanej wody i 10,54 zł za m3 odprowadzanych ścieków, łącznie 16,69 zł za m3. Do tego doszłoby 9,62 zł miesięcznego abonamentu (4,72 zł za wodę i 4,90 zł za ścieki).

Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie nie dał zgody na skrócenie okresu obowiązywania starej taryfy i zatwierdzenie nowej. Jego zdaniem ZWiK nie wykazał, że byłoby to uzasadnione.

– Na wysokość cen przedstawionych w projekcie taryfy przedłożonym przez spółkę, znaczący wpływ mają koszty wynagrodzeń – uzasadnia Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Zgodnie z danymi przedstawionymi przez przedsiębiorstwo, koszty te wzrosły w latach 2017-2019 o 45,1% dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz o 19,3% dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Znacząco wzrosły wynagrodzenia zarządu spółki oraz rady nadzorczej (odpowiednio o ok. 270% i 100%). Przedsiębiorstwo, mimo wezwań do wykazania działań podjętych w celu ograniczenia kosztów w spółce, nie przedstawiło informacji czy rozwiązań podjętych w zakresie efektywnej optymalizacji kosztów wynagrodzeń.

ZWiK ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji (liczone od momentu jej otrzymania).

*W tekście podane są stawki brutto.

One Thought to “Policki ZWiK chce podwyżek cen wody i ścieków. Nie dostał zgody Wód Polskich”

  1. Pragmatyk

    Pensja prezesa musi się zgadzać. Najwyższa w gminie, jedna z najwyższych w Polsce. Bogata na papierze, biedna tak naprawdę gmina ale zastaw się, pokaż się. Układ idealny na scenariusz niezłego filmu sensacyjnego. Nikt nie ma kontroli nad ludźmi mającymi haki z przeszłości na ludzi „władzy”.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.