Nowe zasady w przychodniach. Ograniczenia w teleporadach

Od wtorku, 16 marca, zmieniły się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Rząd wskazał przypadki, w których nie wolno stosować teleporady.

Lekarz pierwszego kontaktu nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy:

 • pacjent (lub jego opiekun ustawowy) nie wyraża zgody na teleporadę
 • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy
 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej
 • dziecko nie ma jeszcze 6 lat
 • chodzi o pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych w deklaracji wyboru

Jeżeli w którymś z opisanych przypadków lekarz odmawia przyjęcia bezpośrednio w przychodni, można to zgłosić w Telefonicznej Informacji Pacjenta – 800 190 590.

Są jednak sytuacje, gdy teleporada jest dopuszczalna nawet wbrew woli pacjenta. Będzie tak, gdy:

 • istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 • pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną
 • pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną
 • pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia
 • dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu

Placówka podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:

 • w miejscu leczenia
 • na stronie internetowej
 • telefonicznie na prośbę pacjenta

Więcej informacji można znaleźć w rządowym serwisie dla pacjentów.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.