Odbudują promenadę w Trzebieży

Temat spalonej promenady w Trzebieży nie mógł nie pojawić się na środowych (28 listopada) sesjach – gminnej i powiatowej. Na tej pierwszej burmistrz przedstawił ogólną sytuację, na drugiej przewodniczący zaapelował o solidarność z gminą przy usuwaniu skutków tego tragicznego zdarzenia. Wszyscy są zgodni – promenadę trzeba odbudować.

Wciąż nie ma konkretnych informacji na temat spodziewanych kosztów odbudowy promenady. Wiadomo, że będą liczone w milionach złotych. Trwają ekspertyzy, analizy… Obiekt był ubezpieczony. Ale odszkodowanie, jakie wypłaci ubezpieczalnia, może znacznie odbiegać od faktycznych kosztów odbudowy.

Szacunkowa strata spowodowana pożarem to kilka milionów złotychinformował na środowej (28 listopada) sesji burmistrz Władysław Diakun. – Promenada i towarzysząca jej infrastruktura była ubezpieczona. OSiR, jako zarządca obiektu, wystąpił do ubezpieczyciela o odszkodowanie.

Burmistrz dziękował wszystkim zaangażowanym w akcję gaszenia pożaru. Dzięki nim straty nie są jeszcze większe.

Rozpoczęła się 24 listopada w nocy, o godz. 1.48, kiedy to strażacy z OSP w Trzebieży otrzymali zgłoszenie o pożarzemówił burmistrz. – Walczyli z ogniem do godz. 14. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji udało się ograniczyć rozmiar szkód spowodowanych pożarem. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować druhowi, panu Zdzisławowi Ciesielskiemu, prezesowi OSP w Trzebieży oraz wszystkim strażakom, druhom, ochotnikom z OSP Trzebież, którzy pierwsi przybyli i gasili pożar. Dziękuję także strażakom OSP z Tatyni, OSP w Brzózkach, strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz ochotnikom OSP w Policach, którzy uczestniczyli w tej akcji. Dzięki ofiarności i poświęceniu tych wszystkich strażaków pożar ugaszono szybko i ograniczono straty.

Nikt nie ma wątpliwości, że promenada w Trzebieży musi być odbudowana.

W możliwie najszybszym czasie wystąpię do Rady Miejskiej w Policach z planem rozwiązań finansowych i organizacyjnych, które pozwolą odbudować tę promenadęzapowiedział burmistrz.

Głos zabrał także radny z Trzebieży, Artur Echaust.

Czasami dopiero gdy coś tracimy, dowiadujemy się jak ważne to było w naszym życiumówił. –Emocje jeszcze nie opadły. Kurz na pogorzelisku w Trzebieży już tak. Czujemy się w Trzebieży jakby wyrwano nam serce, które tętniło zarówno w okresie letnim jak i poza nim. Wszyscy rozumiemy skalę i ogrom tej tragedii. Wierzę, że wspólnie dołożymy starań, aby odbudować tę promenadę, żeby ona odzyskała swój blask i należne jej miejsce. Infrastruktura ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko gminy Police, ale również przyjezdnych spoza tego terenu. Liczę na państwa wsparcie i mam nadzieję, że również dzięki zaangażowaniu pana burmistrza i pracowników urzędu uda się w jak najkrótszym czasie tę promenadę odbudować.

Radny Krystian Kowalewski dopytywał o spodziewane odszkodowanie z ubezpieczalni. Na razie jednak konkretnych informacji na ten temat nikt nie może podać.

Za to wstępne deklaracje wsparcia wczoraj już popłynęły z Rady Powiatu w Policach. Jej przewodniczący Cezary Arciszewski zaapelował do zarządu o przeanalizowanie możliwości (budżetowych) współpracy z gminą przy usuwaniu skutków tego pożaru,

Powiatu nie powinno zabraknąć przy takich sytuacjachpodkreślał.Uważam, i ten pogląd podzielają przewodniczący klubów, że nie powinniśmy przejść nad tym do porządku dziennego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.