Opieka dla wytchnienia. Można wnioskować

Opiekują się swoimi współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem lub dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie. Robią to przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez lata. Muszą też odpocząć, znaleźć czas na załatwienie własnych spraw, także związanych ze swoim zdrowiem, a może też dla pozostałych członków rodziny. Właśnie po to organizowana jest opieka wytchnieniowa. Policki Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór wniosków od osób, które mogą i chcą z takiego wsparcia skorzystać.

Opieka dla osoby dorosłej

To program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Policki OPS w tym roku zorganizuje 14-dniowe pobyty w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. W tym czasie stali opiekunowie (np. rodzice, współmałżonkowie, rodzeństwo) będą mogli odpocząć, załatwić swoje sprawy, na które na co dzień nie mają czasu, a być może także siły. Co ważne – za ten pobyt osoby niepełnosprawnej w ośrodku nie będzie pobierana opłata.

Gmina Police na realizację tego zadania dostała dofinansowanie w wysokości 42 840 złotych.

Wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej

Osoby zainteresowane wsparciem w formie opieki wytchnieniowej powinny złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a.

Pierwszeństwo w korzystaniu z takiej pomocy mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu

Do wniosku należy dołączyć kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (jest załącznikiem do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny lub lekarz rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuta czy pielęgniarka.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do 30.11.2021 r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2 (budynek przychodni), IV piętro, w godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek – piątek 7-15 lub przesłać pocztą.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1 oraz na stronie internetowej www.ops.police.pl.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1, tel. 91 576 80 90.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.