Renciści i emeryci mogą dorobić więcej

szyld ZUS w Szczecinie
fot. archiwum

Od 1 czerwca zmieniły się limity zarobkowe dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Są one wyższe, więc można dorobić więcej bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą mieć dodatkowe przychody bez ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu mogą również niektórzy renciści.

– Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową – wymienia Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Pozostali renciści, a także ci emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, muszą pamiętać o limitach.

Ile można dorobić do renty i emerytury

Osoby, których dotyczą limity, mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do 3977,10 złotych miesięcznie. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to wypłacane im z ZUS świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Nie więcej jednak niż maksymalne obniżenie, które od 1 marca 2021 r. wynosi:

  • 646,67 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 485,04 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 549,71 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba

Natomiast uzyskanie dochodów powyżej 7386,10 zł miesięcznie spowoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

Dodatkowy dochód a renta socjalna

Od 1 czerwca wzrosła też kwota, jaką mogą zarobić osoby pobierające rentę socjalną. Wynosi ona 3977,10 zł miesięcznie – ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.