Oprawca bywa tak blisko

Coraz więcej przypadków przemocy domowej dokumentują policjanci z powiatu polickiego. Liczba sporządzonych przez nich Niebieskich Kart wzrosła ze 109 w 2015 roku do 222 w 2017 roku. Czyli ponad dwukrotnie! Niektóre ofiary musiały uciekać ze swoich domów przed oprawcą.

Tylko w minionym roku schronienia w polickim hostelu potrzebowało 19 osób – wśród nich 11 dzieci.  A kolejnych 9 trafiło do specjalnego AZYL-u.

Wzrost liczby wszczynanych procedur związanych z Niebieską Kartą wynika nie tylko z tego, że przemocy jest więcej. Jej ofiary coraz częściej decydują się na szukanie pomocy, i co ważne, coraz częściej wiedzą gdzie i jak o nią zabiegać.

Działalność związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie prowadzi w powiecie polickim m.in. Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 18:00  i w piątek w godzinach 7:30 – 15:00.

W sytuacjach kryzysowych można  także skontaktować się dzwoniąc na  całodobowy telefon interwencyjny: 603 083 020.

W ramach takiego poradnictwa można otrzymać pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną i socjalną.

W każdej gminie (w Ośrodkach Pomocy Społecznej) działają też interdyscyplinarne zespoły ds. przeciwdziałania przemocy.

W 2017 r.  interwencją kryzysową w powiecie polickim objęto ponad pół tysiąca osób. Ale same zgłoszenia dotyczące przemocy, to 45 przypadków. Pochodziły one bezpośrednio od osób doświadczających przemocy w rodzinie, członków rodziny, obcych osób i instytucji oraz organizacji  pozarządowych.

Znaczna część osób kierowana była do PCPR po specjalistyczne wsparcie psychologiczne i prawne przez członków grup roboczych właśnie gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Osoby doświadczające przemocy i inne, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, mogą skorzystać ze schronienia w hostelu prowadzonym na terenie powiatu – do 3 miesięcy. Jego adres nie jest upubliczniany, aby zapewnić bezpieczeństwo ofiarom uciekającym przed swoimi oprawcami. Z pobytu w hostelu w 2017 r. skorzystało 19 osób, w tym 8 dorosłych i 11 dzieci.

W PCPR funkcjonuje też tzw. pokój doraźnego wsparcia – AZYL.  Mogą z niego skorzystać osoby doświadczające kryzysu – do 8 godzin. W 2017 r. przebywało w nim  9 osób.

fot. Alexas_FotosPixabay

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.