Ostatni dzwonek na zaświadczenia. Aby nie stracić renty rodzinnej

oddział ZUS w Szczecinie
fot. archiwum

Do 30 września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, muszą złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci mają czas do końca października. Jeśli się spóźnią – stracą świadczenie.

Rentę rodzinną ZUS wypłaca przez cały rok. Uczniowie dostają ją co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego – czyli do końca września.

– Dlatego zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października – tłumaczy Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – To potwierdzenie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Jeżeli zaświadczenie nie zostanie dostarczone do ZUS w terminie, wypłata renty będzie wstrzymana. Nie trzeba co roku przedstawiać informacji o dalszej nauce, gdy szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze jej całkowity czas.

Ważne jest również, żeby uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, ZUS nie wstrzyma wypłaty. Takie nienależnie świadczenie trzeba będzie jednak oddać – z odsetkami.

Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16 roku życia. Jeśli uprawniony nadal się kształci, dostanie ją aż do końca nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Jeżeli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, świadczenie jest wypłacane do końca roku akademickiego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.