PCPR dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie nie tylko finansowe

Osoby niepełnosprawne z powiatu polickiego mogą korzystać z różnych form wsparcia. Od tego często zależy ich aktywność zawodowa i społeczna. W powiecie taką pomoc organizuje i koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. To tam warto się skierować, gdy potrzeba podpowiedzi czy konkretnego wsparcia.

Co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (przypada 3 grudnia) policki PCPR organizował i zapraszał na Giełdę Sprzętu i Usług dla Osób Niepełnosprawnych. Można było na niej uzyskać informacje o możliwym wsparciu – od instytucji, organizacji, a także firm prywatnych.

W tym roku, z powodu pandemii, z tego wydarzenia trzeba było zrezygnować. Ale pomoc osobom z niepełnosprawnościami nie została zawieszona.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Za dystrybucję środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na terenie powiatu odpowiada w Policach właśnie PCPR. Są one przeznaczone m.in. na pomoc finansową kierowaną bezpośrednio do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – na konkretne cele.

– Z puli PFRON można się ubiegać o dofinansowanie m.in. na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych (np. protezy, pieluchomajtki, aparaty słuchowe, wózek inwalidzki) – wymienia Aleksandra Kuczyńska, kierownik działu aktywizacji społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w polickim PCPR. – A także o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Likwidacja barier ma na celu usprawnienie funkcjonowania danej osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i ułatwienie wykonywania codziennych podstawowych czynności. W ramach tego zadania można ubiegać się o dofinansowanie np. dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, urządzeń umożliwiających wychodzenie z domu (schodołaz), podnośników i urządzeń dźwigowych, sprzętów umożliwiających komunikację. Bywa, że ktoś staje się nagle niepełnosprawny – i potrzebuje wymienić wannę na prysznic czy poszerzyć drzwi, żeby mógł przemieszczać się wózkiem lub z balkonikiem.

Ale uwaga – dofinansowanie zakupów sprzętu i środków pomocniczych uzależnione jest od przyznania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki PFRON są uzupełnieniem tej pomocy, natomiast w przypadku innych zadań (np. likwidacji barier) taka refundacja nie jest konieczna, jednak mogą obowiązywać inne procedury, o które należy zapytać w PCPR.

– Od stycznia można już składać wnioski o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego – mówi Aleksandra Kuczyńska. – Na takie bardzo potrzebne rzeczy występujemy o środki zaliczkowo, żeby nie czekać do marca czy kwietnia. Tutaj obowiązuje kolejność składanych wniosków. Ale od kilku lat te pieniądze są przyznawane w takiej wysokości, że wystarczają na cały rok dla wszystkich wnioskujących.

Lepiej nie zwlekać za długo z wnioskiem o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, gdyż trzeba zdążyć, zanim zbierze się komisja oceniająca.

– W przypadku turnusów rehabilitacyjnych najlepiej złożyć wniosek w pierwszym kwartale, ponieważ po otrzymaniu środków wszystkie wnioski rozpatrywane są podczas jednego posiedzenia komisji – mówi Aleksandra Kuczyńska. – Tutaj nie decyduje kolejność złożenia wniosku, a inne czynniki, takie jak stopień niepełnosprawności, jej rodzaj, skorzystanie z takiego turnusu w roku poprzednim, ocena pracownika socjalnego.

Psycholog, prawnik, asystent

Dostępne są też formy wsparcia niematerialnego. Można skorzystać z pomocy psychologa czy prawnika dyżurującego w PCPR w Policach.

– Dosyć często osoby niepełnosprawne z takiej formy wsparcia korzystają, gdyż mają problemy w załatwianiu spraw urzędowych, sądowych, potrzebują pomocy przy odwołaniach od uzyskanych orzeczeń o niepełnosprawności – mówi Aleksandra Kuczyńska. – Można się umówić, a terminy nie są odległe. To pomoc świadczona na bieżąco, także teraz, w czasie epidemii. Można do nas zadzwonić, wszystkie numery telefonów są na stronie PCPR. Jest też numer całodobowy, gdyby była potrzebna nagła interwencja, wsparcie psychologiczne.

Pomocą może służyć też asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

– To jest nasze zadanie pozaustawowe – informuje Aleksandra Kuczyńska. – Wprowadziliśmy to wiele lat temu. Mamy czterech asystentów i z ich pomocy korzysta od 20 do 22 osób w ciągu roku. Asystent wspiera przy codziennych czynnościach, np.: wyjściu po zakupy, wyjściu do lekarza, pomaga w domu w przygotowaniu posiłku.

Dodatkowo PCPR realizuje też projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym zatrudnionych jest trzech asystentów. Projekt kończy się w grudniu bieżącego roku, natomiast będzie prawdopodobnie również realizowany w 2021 roku.

Transport i wypożyczalnia

Osoby niepełnosprawne, które mają dysfunkcję narządu ruchu (wiążącą się z koniecznością używania wózka inwalidzkiego, laski, balkonika), albo dysfunkcję narządu wzroku (osoby poruszające się o białej lasce) mogą skorzystać z transportu dla osób niepełnosprawnych. W powiecie polickim także organizuje go PCPR.

– Mamy specjalnego busa i nim przewozimy osoby, które potrzebują dojechać np. do lekarza, do sklepu, do znajomych czy na turnus rehabilitacyjny – mówi Aleksandra Kuczyńska. – Transport jest odpłatny, ale symbolicznie, ponieważ jego koszt to 50 groszy za kilometr. Bardzo dużo osób korzysta z tego rodzaju wsparcia.

Funkcjonuje również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, w której dostępne są wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, rowery trójkołowe, stacjonarny rower rehabilitacyjny.

– Mogą z niej korzystać osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ale także osoby, które nie posiadają orzeczenia, ale uległy np. wypadkowi i potrzebują natychmiastowego wsparcia – mówi Aleksandra Kuczyńska. – Wówczas mogą się u nas ubiegać o wypożyczenie takiego sprzętu.

Wsparcie z „Aktywnego Samorządu”

„Aktywny Samorząd” to program, który finansuje PFRON. A w powiecie polickim realizuje go PCPR.

– To wiele możliwości dofinansowania dla osób niepełnosprawnych – informuje Aleksandra Kuczyńska. – Można je otrzymać na uzyskanie prawa jazdy, pokrycie kosztów nauki dla studentów i uczniów szkół policealnych, oprzyrządowania do posiadanego samochodu (np. gdy ktoś potrzebuje fotelika specjalistycznego dla dziecka czy przerobienia elementów w samochodzie np. hamulca, skrzyni biegów), zakup protezy na wyższym poziomie (dla osób bardzo aktywnych zawodowo czy nawet sportowców), zakup sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zapewnienie opieki dla osoby zależnej, np. dla dziecka.

Co roku zakres i kryteria przyznawania wsparcia się zmieniają. Te na rok 2021 jeszcze nie są znane. Ale warto śledzić na stronie PCPR informacje także o tym programie.

Po prostu zadzwoń

Na pewno warto do PCPR przynajmniej zadzwonić. Pracownicy zapewniają, że udzielą wszelkich informacji na temat możliwego wsparcia osoby niepełnosprawnej i jej opiekunów. Bywa, że niepełnosprawność przychodzi nagle, człowiek jest zagubiony, nie wie, gdzie może znaleźć pomoc. Kontakt z PCPR to dobry krok.

– Staramy się zawsze udzielić rzetelnych informacji – zapewnia Aleksandra Kuczyńska. – Nawet jeśli czegoś akurat nie wiemy, to dopytamy, poszukamy i odpowiemy. Zawsze też można przyjść. Myślę, że udzielamy wsparcia kompleksowego.

fot. archiwum – Tak było na Giełdzie Sprzętu i Usług dla Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.


Partnerem projektu „Zdrowe Police” jest gmina Police.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.