Pieniądze dla nauczycieli z Polic

portfel z pieniędzmi

Dobra wiadomość na wakacje dla wybranej grupy nauczycieli z Polic. Od nowego roku szkolnego część z nich dostanie nowy dodatek do pensji. Zgodzili się na to radni na ostatniej, przedwakacyjnej, sesji. Na wyższe pensje mogą liczyć ci, którzy uczą w klasach dwujęzycznych.

Zgodnie z kartą nauczyciela, organ prowadzący szkołę (w tym przypadku gmina) określa, w drodze regulaminu, wysokość różnych dodatków – tłumaczył Maciej Greinert, wiceburmistrz. – Proponujemy wprowadzenie nowego: dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkołach, w których odbywają się lekcje dwujęzyczne. Będzie to dodatek w wysokości 30 procent wynagrodzenia zasadniczego, dla nauczycieli przedmiotów innych niż języki obce. Tzn. nie dla nauczyciela języka niemieckiego, ale dla nauczyciela uczącego np. biologii w języku niemieckim. Uważamy, że jest to zasadne.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.