Pieniądze dla strażaków – ochotników

samochód strażacki

Ochotnicze jednostki strażackie mogą dostac pieniądze na defibrylatory, urządzenia GPS i sprzęt potrzebny w codziennej pracy. Samorząd wojewódzki chce na to przeznaczyć 285 tys. zł. Wnioski można składać do 31 marca 2019 r.

W województwie zachodniopomorskim działa ok. 470 OSP.

Strażacy OSP odgrywają niepodważalną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale i są naturalnymi liderami integracji społecznej w środowiskach wiejskich – mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. – Chcemy finansowo pomóc drużynom strażackim w zakupie niezbędnego sprzętu do ochrony osobistej, doposażyć jednostki w ratujące życie automatyczne defibrylatory, ale i promować różne formy aktywności społecznej i kulturalnej wśród młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że trudności w zdobywaniu funduszy to jeden z głównych problemów utrudniających funkcjonowanie OSP. Określając warunki konkursu uwzględniliśmy uwagi strażaków. Zależy nam, by pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących jednostek.

Konkurs jest podzielony na trzy zadania. Pierwsze dotyczy aktywizacji lokalnej społeczności. OSP będą mogły pozyskać do 3000 zł dotacji na szkolenia strażaków, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, naukę udzielania pierwszej pomocy, organizację zawodów sportowo-pożarniczych. Łącznie na ten cel zarezerwowano 85 tys. zł.

Drugie zadanie pozwoli doposażyć jednostki OSP w potrzebny sprzęt ochrony osobistej, taki jak mundury, buty, kaski. Kwota przewidziana na realizację tej części konkursu to 100 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 5000 zł.

Trzecie zadanie pozwoli dofinansować zakup defibrylatorów oraz urządzeń GPS. Maksymalne wsparcie w tym zakresie to 6000 zł. Łącznie na ten cel samorząd przeznaczył 100 tys. zł.
Ochotnicze straże mogą składać więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w BIP urzędu marszałkowskiego.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.