PKW: Głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Lokale wyborcze zamknięte, nie będzie ciszy wyborczej

Głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć – poinformowała w swoim komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza. Lokale wyborcze pozostaną zamknięte, nie będzie obowiązywała cisza wyborcza.

Komunikat w tej sprawie PKW wydała 7 maja.

„Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa” – czytamy w komunikacie PKW.

PKW zwraca jednak uwagę, że 16 kwietnia 2020 r. została uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). I że na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

„Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania” – czytamy dalej w komunikacie.

PKW poinformowała, że obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków.

„W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć” – ogłosiła PKW.

PKW dodaje także, że to oznacza, że nie mogą być zastosowane także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, czyli wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców; nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza; lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.