Police płacą tylko za swoje dzieci

dziecko w żłobku

W Policach brakuje miejsc opieki dla dzieci w wieku żłobkowym. Gmina szuka rozwiązania i zniechęca tutejsze niepubliczne placówki do przyjmowania maluchów spoza jej terenu. Za to za swoje dzieci gotowa jest płacić dużo więcej niż do tej pory. Zmiany zaakceptowali już radni.

Jednym z zadań gminy jest stwarzanie warunków do opieki nad dziećmi do lat trzech – przyznaje Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim w Policach. – W naszej gminie duża grupa dzieci jest taką opieką objęta. Korzystają z niej w naszym żłobku – tam jest 121 podopiecznych. Jest też grupa dzieci, która korzysta z przedszkoli. Bo na to pozwala prawo. Jak mają 2,5 roku, to choć są w wieku żłobkowym, mogą już być objęte opieką w przedszkolu. I takich dzieci w naszej gminie jest obecnie 36. Największa grupa tych w wieku do lat trzech korzysta z opieki w placówkach niepublicznych – w nich jest 136 dzieci.

To jednak wciąż za mało.

– Obserwujemy niedosyt tych miejsc, potrzeba ich więcej – dodaje Witold Stefański. – Coraz więcej rodzin chce oddawać dzieci w tym wieku pod opiekę. Gmina szuka rozwiązań, żeby zwiększyć dostępność do tej bardzo ważnej usługi. Nasze działania idą w dwóch kierunkach. Pierwszy – to zwiększenie możliwości przyjmowania dzieci powyżej 2,5 roku do naszych przedszkoli.

Od nowego roku szkolnego (czyli od września), opieką w przedszkolach będzie objętych więcej dzieci w wieku żłobkowym – ponad 70. Taka możliwość pojawiła się dzięki trwającej rozbudowie dwóch placówek przedszkolnych w Policach.

Ale tego jest mało – nie ukrywa naczelnik. – Chcemy więc także poprawiać warunki i zachęcać podmioty niepubliczne do tworzenia kolejnych miejsc. Stąd propozycja uchwały wprowadzającej zwiększenie dopłaty, które gmina przekazuje dla placówek niepublicznych organizujących opiekę nad dzieckiem do lat 3. Do tej pory taka placówka dostawała za jedno dziecko w klubie dziecięcym 300 złotych, a jeżeli był to żłobek niepubliczny, to była to kwota 500 zł. Ten projekt uchwały zakłada zwiększenie tych dotacji. Jeżeli chodzi o klub – do 400 zł miesięcznie, jeżeli chodzi o żłobek – do 600 zł. Naszym zdaniem to poprawi warunki do tworzenia takich miejsc.

Będzie też zniechęcanie do oddawania miejsc żłobkowych maluchom z gmin ościennych.

Gmina może dofinansować dziecko w żłobku niepublicznym na jej terenie jeśli chce – tłumaczy Witold Stefański. – Biorąc pod uwagę że tych miejsc brakuje, nie widzimy racjonalności, żeby dofinansowywać dzieci spoza gminy. Ta uchwała nie przewiduje dopłat, jeśli w żłobku niepublicznym są dzieci spoza gminy Police.

Zmiany te mają obowiązywać od września, żeby placówki miały czas na przygotowanie się do nich.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.