Powiat policki przejmie kształcenie dorosłych?

sesja rady powiatu polickiego

Duża obniżka subwencji dla niepublicznych szkół nie pozwala na ich utrzymanie. Oznacza to prawdopodobnie koniec liceum i studium zawodowego prowadzonych od lat przez policką Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr. Uczy się w nich obecnie około 100 osób. Powiat zapowiada, że nie zostawi słuchaczy na lodzie.

Radni musieli przyjąć uchwałę dotyczącą zmiany zasad naliczania subwencji dla niepublicznych placówek oświatowych. Beata Chmielewska z zarządu powiatu tłumaczyła, że narzuca to Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznawała też, że to zmiana dotkliwa dla podmiotów, których dotyczy. Nawet wcześniejsza stawka była poniżej kosztów ponoszonych przez niepubliczne placówki.

Obecna subwencja wynosi 80 złotych miesięcznie na jednego słuchacza, a jeszcze w styczniu 2018 r. wynosiła 113 zł – informowała radnych Beata Chmielewska. – Policzyliśmy za styczeń wysokość subwencji na podstawie prognozy z 2017 r. Natomiast na podstawie właściwej już metryczki, która przyszła w lutym, ta wysokość to 80 zł. I to jest, moim zdaniem, katastrofa dla tych podmiotów. Stawka jest tak niska, że prawie niemożliwe jest funkcjonowanie tych szkół bez dodatkowych źródeł finansowania. Tak naprawdę, aby podmioty te mogły funkcjonować, wysokość dotacji powinna wynosić około 200 złotych na jednego słuchacza.

W powiecie polickim szkoły niepubliczne prowadzą: Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr (w liceum ogólnokształcącym ma obecnie 61 słuchaczy, a w szkole w policealnej – 47) oraz spółka Casus, która prowadzi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” – w nim 133 słuchaczy.

I już wiadomo, że powiat będzie musiał rozwiązać problem.

– Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr od września prawdopodobnie nie będzie w stanie prowadzić szkół dla dorosłych – przyznawała Beata Chmielewska. – A ponieważ jest to zadanie własne powiatu, to pewnie zmuszeni będziemy do rozpoczęcia starań, aby tym uczniom, którzy są obecnie w Fundacji, stworzyć szansę na dokończenie szkoły w placówkach publicznych.

Powiat bierze pod uwagę utworzenie całkowicie nowej szkoły lub centrum kształcenia ustawicznego, w którym będą mogli się uczyć dorośli.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.