Police się wyludniają i tracą mandat w powiecie

pusty rynek w Policach

Spada liczba mieszkańców w gminie Police. Za to przybywa ich w gminach Dobra i Kołbaskowo. To oznacza, że same Police od następnej kadencji będą miały mniej swoich radnych w powiecie. Szykują się spore zmiany w podziale na okręgi wyborcze.

W wyborach do rady powiatu polickiego nie będzie już pięciu okręgów wyborczych. Zostaną zastąpione trzema.

Cztery lata temu tyle było w samej gminie Police. Teraz będzie tu tylko jeden okręg. Wszystko przez to, że znacznie zmniejszyła się liczba mieszkańców tej w gminie. Ale w całym powiecie jest ich więcej. W czasie, gdy inne gminy się zaludniają, w Policach dzieje się odwrotnie.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców powiatu polickiego wynosiła 72 tysiące 351 osób, z czego w gminie Dobra – 20.860, w gminie Kołbaskowo 11.676 w gminie Nowe Warpno 1573 i w gminie Police 38.242 – mówi Mirosław Antoniewicz, sekretarz powiatu. – Z tych danych wynika, że znacznie wzrosła liczba mieszkańców powiatu polickiego. Bo w sumie o ponad 3 tysiące. W tym przede wszystkim w gminie Dobra, również w gminie Kołbaskowo, nieznacznie (o kilka osób) zmalała w gminie Nowe Warpno i dość sporo zmalała w gminie Police.

Police zapłacą za to utratą jednego mandatu w radzie powiatu i redukcją okręgów wyborczych – z trzech do jednego. To oznacza, że mieszkańcy całej gminy będą wybierać przedstawicieli spośród tych samych kandydatów.

Okręg wyborczy nr 1 to gmina Kołbaskowo, nr 2 to gminy Dobra i Nowe Warpno, nr 3 to gmina Police jako całość – wymienia sekretarz. – W pierwszym okręgu będą 3 mandaty, w okręgu wyborczym nr 2 – 6 mandatów (tutaj było 5 – red.) i w okręgu wyborczym nr 3 – 10 mandatów.

Dlaczego nie można w Policach pozostawić trzech lub chociaż dwóch okręgów wyborczych?

Generalnie jest tak, że każda gmina stanowi oddzielny okręg – tłumaczy sekretarz. – Wyjątkiem może być sytuacja, w której gminy się łączy. To wtedy, gdy liczba mandatów w jednej z gmin byłaby niższa niż 3, i tak jest w przypadku gminy Nowe Warpno, gdzie nawet pół mandatu by nie wychodziło. Bywa też, że gminy się dzieli na mniejsze okręgi wyborcze, jeśli liczba mandatów jest wyższa niż 10. Poprzednio tak w Policach było. Teraz już nie jest.

One Thought to “Police się wyludniają i tracą mandat w powiecie”

 1. Anonim

  A jak mają się nie wyludniać. Proszę spojrzeć na zestawienie jak głosują radni Gryfa na propozycje inwestycji w gminie a wyjazdy burmistrza to ..promocja za ponad milion złotych. Przedstawiam wyciąg z protokołu sesji rady. Pkt – 10 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018.

  Wniosek nr 1. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED przy ulicach: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Piaskowej – odcinek od Wyszyńskiego do Zamenhofa i Siedleckiej.
  za – 5 radnych
  przeciw – 16 radnych
  wstrzymujących się – 0
  Wniosek nr 2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Niekłończyca droga 116 – opracowanie dokumentacji projektowej.
  za – 0
  przeciw – 17 radnych
  wstrzymujących się – 4 radnych
  Wniosek nr 3. Remont dróg gruntowych zwiększyć środki o 200 tys. zł.
  za – 4 radnych
  przeciw – 16 radnych
  wstrzymujących się – 1 radny
  Wniosek nr 4. Koncepcja budowy parkingowca przy ulicy Okulickiego.
  za – 4 radnych
  przeciw – 17 radnych
  wstrzymujących się – 0
  Wniosek nr 5. Koncepcja zagospodarowania terenu SP 8 pod kątem urządzenia parkingu dla rodziców odwożących dzieci oraz dla pracowników.
  za – 4 radnych
  przeciw – 17 radnych
  wstrzymujących się – 0
  Wniosek nr 6. Kontynuacja wygłuszania korytarzy w szkołach w Policach
  za – 4 radnych
  przeciw – 17 radnych
  wstrzymujących się – 0
  Wniosek nr 7. Montaż monitoringu lokalnego na obiekcie OSiR-u na ul. Piaskowej.
  za – 4 radnych
  przeciw – 17 radnych
  wstrzymujących się – 0
  Wniosek nr 8. Wykonanie koncepcji parkingu na ul. Wróblewskiego na gminnej działce nr 318/78.
  za – 4 radnych
  przeciw – 17 radnych
  wstrzymujących się – 0
  Wniosek nr 9. Remont chodnika na ulicy Słowackiego.
  za – 4 radnych
  przeciw – 17 radnych
  wstrzymujących się – 0
  Wniosek nr 10. Remont chodnika na ulicy Wyspiańskiego.
  za – 4 radnych
  przeciw – 17 radnych
  wstrzymujących się – 0

  Z-ca Burmistrza J. Pisański – Tu podobne uzasadnienie, no z żalem Drodzy Państwo, gdyby były pieniądze w budżecie na to, to chcielibyśmy realizować tego typu przedsięwzięcia, ale póki co jest to poza priorytetem. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się to zadanie zrealizować.

  Ponad milion złotych na …promocję Uchwała Nr XXXVII/356/2017

  Radny A. Sobczyk w odniesieniu do wypowiedzi pana Burmistrza – Nie ogołocilibyśmy tej promocji, bo raptem wskazaliśmy tylko 200 tys. z promocji, a proszę zauważyć, że zwiększyło się finansowanie na politykę informacyjną aż
  o 171 tys., więc tu promocja ma budżet bardzo mocny i tutaj miałaby ewentualnie za co jeden rok przebiedować.

  Naczelnik Wydz. PW K. Turzyńska – Szanowni Państwo wydział promocji zajmuje się promocją gminy Police i realizacją umów partnerskich z miastami zagranicznymi. Pan Burmistrz z racji pełnionej swojej funkcji bywa na wszystkich wydarzeniach promocyjnych, inwestycyjnych, ponieważ wynika to z racji jego stanowiska, prawda. Wysyłamy zaproszenia do wszystkich radnych zawsze na wszystkie te wydarzenia. (…) Tak ale ja mówię teraz o kontekście Pana radnego Krystiana, który wspomniał, że polityka informacyjna przeznaczona jest na lansowanie się polityków. Wydział promocji nie zajmuje się lansowaniem polityków, wydział promocji zajmuje się promocją gminy Police. W tym momencie Pan Burmistrz z racji pełnionej funkcji bywa na tych wydarzeniach, co jest oczywiste. Wszyscy radni dostają zawsze zaproszenia na te wszystkie wydarzenia, gdybyście państwo na nich bywali, też bylibyście pokazywani prawda, więc w tym momencie nie może to funkcjonować inaczej. Każdy z państwa kto byłby burmistrzem byłby na wszystkich tych wydarzeniach, więc z racji promocji tych wydarzeń, czy zakończenia inwestycji jest na nich Pan Burmistrz i radni, którzy przybywają na zaproszenia, prawda.

  Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

  za – 17 radnych
  przeciw – 4 radnych
  wstrzymujących się – 0

  W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
  Uchwała została przez Radę przyjęta.

  Rada miasta to 21 radnych z tego 17 głosujących przeciw to …..mieszkańcy Gryflandii.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.